Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Sulejówek - sprawdź miejscowy plan miasta Sulejówek

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Sulejówek? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Sulejówek.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Sulejówek.

MPZP Sulejówek
Mapa MPZP miasta Sulejówek

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Sulejówku.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Sulejówek

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Sulejówek i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Sulejówek prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Sulejówka. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Sulejówek.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Sulejówek i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Sulejówek obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Sulejówek z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Sulejówka

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sulejówka

0

50 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Sulejówek, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Sulejówek, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1188 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Sulejówka.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Sulejówek z podziałem na lata

Rejestr MPZP Sulejówek

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Sulejówek. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w SulejówkuObwieszczenie t.j.26-1-2023
Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki - Część IIObwieszczenie cz2 t.j.26-1-2023
Uchwała nr LIV/576/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego nr 56 w rejonie ul. Asfaltowej i dla części obrębu ewidencyjnego nr 57 w rejonie ul. Czynu Społecznego w SulejówkuLIV/576/202326-1-2023
Uchwała nr LIII/564/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny w Sulejówku - etap drugiLIII/564/202220-12-2022
Uchwała nr LIII/563/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych – część II i IIILIII/563/202220-12-2022
Uchwała nr LII/557/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 59/9 w obrębie 8 w SulejówkuLII/557/202224-11-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Sulejówku?

Za prowadzenie rejestru MPZP Sulejówek odpowiada prezydent miasta Sulejówek. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Sulejówek nie obowiązuje, to urząd miasta Sulejówek wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Sulejówku została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Sulejówek z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Sulejówek na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Sulejówka. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Sulejówek!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Sulejówek