Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sulejówek  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Sulejówek

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Sulejówek.

Mapa Geoportal Sulejówek
Mapa z granicą miasta Sulejówek

Dane urzędu

Urząd Miasta Sulejówekul. Dworcowa 55Sulejówek, 05-070

Tel: 22 7606221

Fax: 22 7606213

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ums/SkrytkaESP

E-mail: urzad@umsulejowek.pl

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Sulejówek: 1412151

Witryna: www.sulejowek.pl

Władze lokalne: Burmistrz Arkadiusz Śliwaurzad@umsulejowek.pl

Aktualności z miasta Sulejówek

Pobierz mapę miasta Sulejówek

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Sulejówka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Sulejówek to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Sulejówek na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Sulejówka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Sulejówka

Miasto Sulejówek w liczbach

Powierzchnia miasta Sulejówek*

19 km2

2374 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Sulejówek*

19 951 mieszkańców

348 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Sulejówek*

1 033 mieszkańców na km2

164 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sulejówek

Geoportal Sulejówek prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Sulejówek, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Sulejówek.

Dostęp do danych Geoportalu Sulejówek

Jak powstał Geoportal miasta Sulejówek?

Geoportal Sulejówek powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Sulejówek, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Sulejówek.

Geoportal Sulejówek umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Sulejówek oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Sulejówek, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Sulejówek

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sulejówek?

Informacje na Geoportalu Sulejówek

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sulejówek?

Korzyści z Geoportalu Sulejówek

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sulejówek?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sulejówek.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Sulejówek łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sulejówku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sulejówka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Sulejówek, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sulejówek oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Sulejówek. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sulejówka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sulejówka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Sulejówek. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sulejówek.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sulejówku.

  Geoportal miasta Sulejówek posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Sulejówek. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sulejówku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Sulejówek przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sulejówku.

  W Geoportalu Sulejówek przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Sulejówek. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sulejówku. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Sulejówek zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Sulejówek, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Sulejówek oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Sulejówek.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Sulejówek. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Sulejówek są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Sulejówek podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Sulejówek.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sulejówku. W Geoportalu miasta Sulejówek udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sulejówku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Sulejówek.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Sulejówek. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Sulejówek.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Sulejówek, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Sulejówek. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Sulejówek.

 • Zabytki w mieście Sulejówek

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Sulejówek. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Sulejówek oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Sulejówek.

 • Informacje o wyborach w mieście Sulejówek

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Sulejówek. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Sulejówek i wiele istotnych informacji.

Geoportal Sulejówek dla mieszkańców

Geoportal Sulejówek jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sulejówek. Na mapie Sulejówka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Sulejówek mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sulejówek. Korzystając z map Geoportalu miasta Sulejówek w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Sulejówek są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Sulejówek dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sulejówek dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu